Inhalt

Engelse landschapstuin


Deutsche_Flagge

De Engelse landschapstuin was vanaf ca. 1930 tot 1998 niet onderhouden en de natuur heeft deze kans bijzonder goed benut. Door de loop der natuur waren dichtbegroeide percelen met kreupelhout ontstaan. Paden waren niet meer als zodanig te herkennen en moesten voorafgaand aan de reconstructie door middel van opgravingen teruggevonden worden. Sinds 1998 wordt het park in meerdere deelprojecten opgeknapt.

Omdat het gehele terrein onder monumentenzorg valt, bestaat er een wettelijke plicht tot bescherming, onderhoud en wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent ook dat elke maatregel goedkeuring door de verantwoordelijke autoriteiten behoeft. Hiertoe behoren het conserveren van oude bezittingen, het herstellen van de paden, het in oorspronkelijke staat terugbrengen van overwoekerde percelen en het reconstrueren van verlorengegane objecten.

Bij alle maatregelen wordt het principe van eigenheid in acht genomen en mogen er geen “verbeteringen” van het oorspronkelijke terrein doorgevoerd worden. Bijzonder opvallend zijn de lange lanen en de boomgroepen in de omliggende velden die de overgang van het park in het landschap geleidelijk markeren.