Inhalt

Te boeken groepsrondleidingen en tijdreizen


Deutsche_Flagge

Te boeken groepsrondleidingen

De Evenburg biedt u een veelheid aan uiteenlopende rondleidingen aan. Van algemene rondleidingen door kasteel, park of de nabijgelegen gereformeerde kerk met zijn gravelijke cryptes, via rondleidingen voor schoolklassen of kinderverjaardagen, tot onze populaire tijdreizen.

Kasteel Evenburg

Kasteel Evenburg biedt toegang tot de voormalige privévertrekken van het gravelijke echtpaar. Chique muur- en plafondversieringen getuigen van het adellijke leven anno 1862. Er wordt over het leven en werken van de gravenfamilie in de 19e eeuw verteld en u krijgt achtergrondinformatie over de laatste restauraties. Bij het kasteel behoorde ooit een toonaangevend tuinbouwbedrijf – de catalogus van 1889 vermeldt meer dan 2.400 tuinplanten.

Duur: 1 uur
Groepsprijs: € 40, exclusief entree per persoon


Het park van de Evenburg

Het park van de Evenburg en zijn indrukwekkende lanen zijn ieder jaargetijde een aantrekkelijk doel voor wandelingen. We begeleiden u graag bij uw wandeling door het park. Rondleidingen kunnen met verschillende aandachtspunten geboekt worden: wetenswaardigheden over bomen, tuinkunst van de Barok en de Engelse landschapstuin, tuinbouw in de 19e eeuw of park en landschap.

Duur: 1 uur
Groepsprijs: € 40, exclusief entree per persoon


Kerk met gravelijk graf

Op de weg van het kasteel naar de kerk opent zich het kasteelterrein met de voorburcht. De rondleiding maakt het mogelijk om de bezichtigingen van het niet openbaar toegankelijke graf in de voormalige, 13e eeuwse patronaatskerk.Het graf is pas sinds september 2015 toegankelijk. Er zijn twee gerestaureerde pronkkisten uit de 17e eeuw te bewonderen, die ook de maatschappelijke positie van de bergraven familieleden duidelijk maakt.

Duur: 1,5 uur
Groepsprijs: € 50 exclusief € 6 entree

 

Tijdreizen in kasteel Evenburg

Als u een tijdreis in Kasteel Evenburg maakt, krijgt u niet alleen een vakkundige en historisch onderbouwde kasteelrondleiding. De optredende personen ontvoeren u rechtstreeks naar het verleden. Kamermeisjes, gravelijke relaties, kasteelspoken – ieder heeft zijn eigen verhaal in het kasteel en nodigt u voor een levendig bezoek in de 19e eeuw uit, net als in een tijdreis.

Regie: Melanie Thiesbrummel

Graf Carl Georg von Wedel -1883-

“Suscipere et finiere!” (ondernemen en tot een einde brengen)

In 1860 erft de jonge graaf Carl Georg von Wedel een krakkemikkig bouwwerk met omringende landerijen. Als nieuwe majoraatsheer gaat hij de uitdaging aan, stroopt de mouwen op en richt met een nieuw, modern kasteel een waardig hoofdkwartier voor zijn familie op. Verneem van de daadkrachtige graaf hoe onder zijn handen in slechts 20 jaar een florerend bezit met tuinbouw, bijenteelt en bosbouw ontstaat.

Duur: 1 uur
Groepsprijs: € 50 exclusief entree per persoon


Trientje & Gertrude -1885-

“Wat uns Graaf seggt, dat word maakt” (Wat onze graaf zegt, gebeurt)

Deze vriendinnen, lotgenoten en bedienden van de graaf von Wedel, zijn echte deskundigen als het om het leven en werken op het kasteel gaat. Zij nemen de bezoekers onmiddellijk mee in het leven van de 19e eeuwse dienstbode. In pakkende woorden vertelt het charmante duo over wilde feesten, noeste arbeid of de actuele politiek van de rijkskanselier. Niet alleen de lachspieren worden aangesproken maar ook het gehemelte wordt verblijd. Op verzoek wandelt Trientje ook met u alleen door het kasteel.

(Trientje en Gertrude praten Platduits – behalve als u het graag op Hoogduits wilt horen.)

Duur: 1,5 uur
Groepsprijs: € 90 exclusief entree per persoon resp. € 50 exclusief entree per persoon

Caroline Luise Börner -1889-

„Ik wens geen geklets!“

“U bent het hulpje van het jachtgezelschap? Jij lieve goedheid!” Energiek ontvangt juffrouw Börner, de huisdame, u als nieuwe bediende. Er is veel om op te letten als men in het gravelijk huis bedienen wil.

Gedragsregels voor het personeel, de geschiedenis van het huis en haar bewoners en de bijzondere wensen van de huisheer – over dit alles weet juffrouw Börner van de hoed en rand. Maar of haar eigen vest wel zo brandschoon is als ze zegt?

Duur: 1 uur
Groepsprijs: € 50 exclusief entree per persoon


Graf Carl Georg von Wedel -1895-

„Welkom op mijn kasteel!“

Graaf Carl Georg verwelkomt u persoonlijk en begeleidt u door representatieve vertrekken. Vol trots presenteert de huisheer zijn land- en bosbouwonderneming. Op authentieke wijze vertelt hij over de grote veranderingen van de 19e eeuw, maatschappelijke aangelegenheden, bijvoorbeeld het bezoek van het koningspaar van Hannover, en zijn grootse prestatie op de Wereldtentoonstelling in Parijs, of misschien wel een familiegeheimpje...

Duur: 1 uur
Groepsprijs: € 50 exclusief entree per persoon

Mevrouw Boekhoff en Mevrouw Ibelings -1898-

Gereformeerd of luthers – dat is hier de vraag.

Decennialang lijkt alles prima in orde te zijn. De gereformeerde kerk was van de lutherse gravenfamilie. Tot graaf Carl Georg von Wedel de lutherse Vredeskerk laat bouwen. Concurrentie ontstaat, met daar middenin: de echtgenote van de gereformeerde dominee en die van de lutherse: christelijke liefdadigheid botst met scherpe tongen, vaderlandsliefde met interreligieus discours, een economisch vooruitziende blik met kelders vol met aardappelen.

Duur: 1,5 uur
Groepsprijs: € 90 exclusief entree per persoon oftewel € 50 exclusief entree per persoon


Gräfin Juliane von Wedel -1898-

Kunst of troep

Gravin Juliane von Wedel zal het met haar man graaf Georg-Erhard von Wedel, eerste landraad van Leer, ooit een keer voor het zeggen krijgen op de Evenburg. Voor haar intrek wil zij de gravelijke inrichting een opfrisbeurt geven. Daarbij nodigt ze haar vriendinnen en vrienden uit die haar met raad en daad bijstaan. Tijdens deze zeer persoonlijke rondgang beleeft u van dichtbij het adellijke leven met liefde, macht en intriges.

Duur: 1 uur
Groepsprijs: € 50 exclusief entree per persoon


De kasteelgeest -????-

„U kunt mij zien...???“

Teer, ziekelijk en prachtig – zo zien wij gravin Frieda von Wedel op het portret in de ingangshal. Veel weten wij niet over haar – ze stierf te jong. Wat weinigen bekend is: sinds haar dood spookt ze nog altijd door de Evenburg! In de tuin Eden ontmoet ze wonderbaarlijke personages met spannende verhalen. Volgt u dit etherische wezen door de muren... pardon, door de slaapvertrekken van het kasteel.

Duur: 1 uur
Groepsprijs: € 50 exclusief entree per persoon


Amalie Dietrich ‒ Pflanzenjägerin -1875-

liever een zwaar leven dan een leeg leven"

Om voor een studie in de natuurwetenschappen enthousiast te worden is het belangrijk zelf een keer als plantenjager door de natuur te dwalen.” De bijna vergeten “Mevrouw Natuuronderzoeker” vertelt bij een parkrondleiding over haar fascinerende leven en de reis in het nauwelijks bekende Australië. Hoort u het verhaal dat bol staat van afzien en eenzaamheid – maar dat ook van een bijzondere moed blijk geeft.

Duur: 1 uur
Groepsprijs: € 50 exclusief entree per persoon


Mevrouw Ibelings -1898-

"Twee kerken in een dorp!"

Decennialang lijkt alles prima orde. De evangelisch-gereformeerde kerk is in Loga gevestigd. Maar de gravelijke familie is luthers en streeft ernaar een eigen kerk te bouwen – de Vredeskerk. De wereld van de gereformeerde domineesvrouw, mevrouw Ibelings, raakt uit evenwicht. Ze is verontwaardigd!

Mevrouw Ibelings toont christelijke naastenliefde, een scherpe tong en ambivalente gevoelens voor de pas gestorven graaf.

Duur: 1 uur
Groepsprijs: € 50 exclusief entree per persoon
Belangrijk:

Voor het geval u de afspraak moet afzeggen, vragen wij u vriendelijk om een telefonische berichtgeving. Bij niet-verschijnen zonder tijdige afmelding (minstens 3 dagen van tevoren) moeten wij u de kosten van de rondleiding in rekening brengen.

Bij vertragingen op de rondleidingsdag vragen wij ook om een telefonisch bericht voor een alternatieve regeling. Wij willen erop wijzen dat bij aanzienlijke vertraging de geboekte rondleiding wegens verplichtingen van de gidsen niet meer gegarandeerd is.


Prijzen voor aangemelde rondleidingen in kasteel Evenburg tijdens de reguliere openingstijden

In de onderstaande tabel vindt u nog een keer een overzicht van onze prijzen en aanbiedingen: 

Kleuterschool- /schoolklasrondleiding Maandag-Vrijdag

Vanaf € 40,00
(één begeleid(st)er gratis)

Groepsrondleiding tot 20 personen per groep

Exclusief entree per prsoon

40,00 €

Theater- of themarondleidingen

Tot 20 persoonen per groep

Exclusief entree per persoon

Vanaf 50,00 €